Tiurleiken Borettslag

STYRET

Styrets oppgaver, plikter og ansvar er definert i lov (spesielt relevant er Lov om Borettslag) og boligselskapets vedtekter. Styret forvalter på vegne av beboerne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, betalingsmidler og andre eiendeler. Generalforsamlingen har ved valg gitt styret tillit til å forvalte felles eiendom og midler, og styrets arbeid har stor velferdsmessig og økonomisk betydning for beboerne.

De tillitsvalgte er i Lov om borettslag, paragraf 13-1 underlagt taushetsplikt vedrørende personlige og forretningsmessige forhold. Styrets medlemmer må ikke bringe videre innhold av de saker som blir behandlet av boligselskapets styre. Styret har plikt til å ivareta borettslagets interesser. Taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser og er ikke noe tillitsvalgte kan påberope seg for å beskytte egne interesser eller beboernes alminnelige innsynsrett i styrets forhold og arbeid. Du kan lese retningslinjer for styrearbeide her.

Her finner du kontaktlisten for styret i Tiurleiken Borettslag:

Navn
Stilling E-post Telefon
Karin Syversen Styreleder styret@tiurleiken.no 47 26 39 04
Thorleif Skålerud Nestleder 92 04 14 41
Heidi Jægtvik Styremedlem
Arve Thim Styremedlem 92 64 65 85
Hanne Helganger Styremedlem
Morten Lund Varemedlem
Kenneth Aasen Varemedlem
Veronica Lundberg Varemedlem