Tiurleiken Borettslag

 

REGLER FOR BORETTSLAG

Regler om borettslag finner vi i lov om borettslag av 6. juni 2003. Det er en omfattende lov som blant annet definerer hva et borettslag er, hvordan borettslag stiftes, kapitalforhold i laget, hvem som kan være andelseiere, hvilke rettigheter eierne har til å disponere over boligen og regler om hvordan borettslaget skal styres.
Etter loven er det krav om at alle borettslag skal ha vedtekter. De aller fleste borettslag har vedtekter som går langt ut over lovens minimumskrav. Det er ønskelig at borettslagets vedtekter kan være andelseierens lille lovbok hvor andelseieren finner sine rettigheter og plikter i borettslaget og får informasjon om hvordan styret og generalforsamlingen i borettslaget organiseres.

I tillegg til vedtektene er det ikke uvanlig at borettslag har utarbeidet ordensregler som kan sies å være kjøreregler for hvordan man skal behandle borettslagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer, alt for å sikre det gode liv i borettslaget. 

Under finner du både vedtektene og husordensreglene for Tiurleiken Borettslag.

Her finner du vedtektene som PDF dokument.

Her finner du husordensreglene som PDF dokument.

Her finner du Lov om Burettslag av 6. juni 2003.